דפי האוהדים בפייסבוק נכתבים כעת ע""י Iframe

יישום Iframe מאפשר לך להטמיע דף אינטרנט חיצוני בתןך פייסבוק
דף הפייסבוק מוגדר ל 520 על 800 pixels ,
כדי למנוע את פסי הגלילה צריך לעשות מספר פעולות פשוטות יחסית

כדי להעלים את פס הגלילה האופקי צריך להוסיף ל css
את השורות הבאות

<style type="text/css">
body {
width:520px;
overflow:hidden;
margin:0; padding:0; border:0;
}

כדי להעלים את הגלילה האנכית צריך להכנס ל http://www.facebook.com/developers/

ולבחור כך
canvas type - > iframe
iframe size -> auto-resize

ולהוסיף את קטע הקוד הנ"ל לתחתית הדף

<div id="fb-root"></div>
<script src="http://connect.facebook.net/en_US/all.js"></script>
<script>
FB.init({
appId: 'YOUR-APP-ID-HERE',
status: true, // check login status
cookie: true, // enable cookies to allow the server to access the session
xfbml: true // parse XFBML
});
window.fbAsyncInit = function() {
FB.Canvas.setSize();
}
// Do things that will sometimes call sizeChangeCallback()
function sizeChangeCallback() {
FB.Canvas.setSize();
} </script>

זה אומר לפייסבוק להתאים את גודל הדף לאורך של הדף שלך

תורגם מכאן נבדק - ועובד מעולה