אלו הם מבחר עיצובים פשוטים ללקוחות המעוניינים באתר חסכוני

בעיצוב שיבחר יבוצעו שינויים בסיסיים ללקוח מבחינת הצבעים והאלמנטים

טמפלט לדוגמא


טמפלט לדוגמא


טמפלט לדוגמא


טמפלט לדוגמא


טמפלט לדוגמא


טמפלט לדוגמא


טמפלט לדוגמא


טמפלט לדוגמא


טמפלט לדוגמא


טמפלט לדוגמא


טמפלט לדוגמא


טמפלט לדוגמא


טמפלט לדוגמא


טמפלט לדוגמא


טמפלט לדוגמא


טמפלט לדוגמא


טמפלט לדוגמא


טמפלט לדוגמא


טמפלט לדוגמא